Disclaimer

De website met internetadres http://www.kdaemen.nl/ van Rietdekkersbedrijf Koos Daemen en alle informatie die hieronder is geplaatst, is gericht op eenieder die geļnteresseerd is in rieten daken.
De website bevat oorspronkelijke teksten, foto's, figuren en animaties, waarvan de (eigendoms)rechten berusten bij Rietdekkersbedrijf Koos Daemen.

De informatie van deze site is uitsluitend toegestaan voor persoonlijk gebruik. Bronvermelding van de website en naamsvermelding van de auteur is verplicht indien informatie uit deze website wordt afgebeeld of geciteerd.
Zonder schriftelijke toestemming vooraf is het niet toegestaan informatie van deze site op enige wijze commercieel te gebruiken.

Een verzoek om toestemming voor gebruik van delen van deze website kunt u indienen via Nina Broeren-Daemen.

De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de informatie kan Rietdekkersbedrijf Koos Daemen niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele tekortkomingen of onjuistheden. Rietdekkersbedrijf Koos Daemen behoudt te allen tijde het recht de inhoud van deze site om welke reden dan ook te verwijderen, wijzigen of aan te vullen zonder daar enig persoon van op de hoogte te hoeven stellen.

De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld ter informatie.
Aan de op de website aangeboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

© Nina Broeren-Daemen, januari 2012

Terug naar de Homepagina

Laatst gewijzigd op: 05-01-2012